Een ongeval zit in een klein hoekje, hoe pak je dat op?

Oops, je krijgt er op de werkvloer ongetwijfeld eens mee te maken. Maar je wilt het dan natuurlijk ten aller tijde voorkomen. We hebben het dan natuurlijk over een bedrijfsongeval. Voorkomen is beter dan genezen natuurlijk. Maar als het toch gebeurt, wil je er wel alles aan doen. Zorg daarom voor een goed plan van aanpak en dat de randvoorwaarden in orde zijn. De volgende risico’s kunnen zich voordoen bij een bedrijfsongeval/ incident: 1. De belangrijkste, de veiligheid van de medewerkers staat op het spel.

Dit is belangrijkste

Je moet als eerste goed verzekerd zijn. Als er schade ontstaat wil je niet persoonlijk aansprakelijk zijn als ondernemer. Maar zorg ook voor een BHV’er met een EHBO-diploma. Zorg altijd voor de best mogelijke hulpverlening. Zorg er bovendien voor dat de RI&E op orde is.

Registratie van incidenten en ongelukken

Bij een bijna-incident of een incident is het van belang dat alles wordt geregistreerd in een zorgvuldig systeem. Dit wordt ook wel een MIM melding (Melding Incidenten Medewerker) genoemd. Door onveilige situaties en incidenten te melden kan het risico op herhaling worden verminderd.

Dit kan met een ongevallen formulier. Zodoende krijgt een organisatie inzichtelijk wat er speelt. Vaak is er wel een systeem aanwezig, maar wordt deze niet gebruikt, vergeten, is het tijdrovend of werkt het complex. Desalniettemin is het wel erg belangrijk om te doen. Zodoende kan een incident worden geanalyseerd en kan herhaling worden voorkomen. Een RI&E training kan hier aan bijdragen. Overigens, ook bij ongewenst gedrag dient een melding gemaakt te worden.

Voer gesprekken

Het is goed om na te gaan waarom een incident niet wordt gemeld en wat de achterliggende reden hiervan is. Ligt dit aan het soort incident of is er een andere reden? Voer daarom altijd gesprekken met leidinggevenden en medewerkers. Stel aan de hand van deze gesprekken goede maatregelen op. Maak het je zelf hierbij niet te moeilijk door gebruik te maken van een goed en laagdrempelig systeem.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/